Tuesday, May 6, 2008

Bejsce freski


Bejsce, pow. kazimierski (Kazimierza Wielka), woj. świętokrzyskie (Kielce).
7 siedem grzechów głównych - seven deadly dins
superbia, avaritia, luxuria, invidia, gula, ira, acedia
Posted by Picasa

No comments: