Thursday, February 15, 2007

Istnieje naród śląski?

Polish Courts: No.

Wednesday, February 7, 2007