Wednesday, March 26, 2008

Winter


1. Winter. Snow. Today!


2. Kashubian text of Pan Tadeusz:
Lëtwò! Tatczëzno mòja! të jes jak to zdrowié
Kùli cã trzeba trzëmac, nen leno sã dowié,
Chto cã stracył. Dzys snôżosc twòjã w całi zdobie
Widzã i òpisëjã, bò teskniã pò tobie. Pomerania 3/2008

Friday, March 21, 2008

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa kaszubska:

Towarzëstwò Lubòtników Pòlsczégò Jãzëka*


*Lubòtnik -- nie ma w KSN Gołąbka.
Jest lubi
éńc.

Monday, March 17, 2008

Tybet, Białoruś...

Z "bogatego Zachodu" mogę tylko pisać, że wolność lepsza jest od niewoli. Tym bardziej, że 20 lat temu wolności nie było, więc widać różnicę.

Sunday, March 2, 2008

Ich suche - Poszukuję

Perlick A., 1937, Zur oberschlesischen Bergarbeitersprache, Beuthen.


Język górnośląskich górników.

Richter, 1827, Etwas über die polnische Sprache Oberschlesiens als Verteidigung [?] ihres Wortes, „Schlesische Provinzialblätter”, t. 86, s. 107 – 113.

Spectator, 1908, Sprachmischung in Oberschlesien, Kattowitz OS.

Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách Author: Museum Království českého

Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách Author: Museum Království českého: "Sedlák polský we Prusjch západnjch we knjžet stwj Poznaňském aw Haliči gest podoben tomu který we králowslwj polském bydlj w Prusjch wžak kdežto naéné gest židů a snadněgšj odbyt na zbožj sedlák wůbec w lepšjm stawu gest nežli w giných polských kragjch ZwlaStS ale we Prusjch wýchod njch sedlák polský gak zdélanostj a střjdmostj tak i přičinliwostj a tudjž i lepSjm a pořádnégsjm bydlem wyniká Knihy swé nábožné německými gotickými pjsmeny tištSné obyčegně z Králowce dostáwá Také w Haliči pod Karpaty tak nazwanj Horalé ode wšech giných Poláků se dčlj gsau to lidé pěkné urostl silnj w potřebách"
Horale = Górale

Blätter für literarische Unterhaltung pod redakcją [Anonymus AC02834872]

Blätter für literarische Unterhaltung pod redakcją [Anonymus AC02834872]: "Tekst niedostępny"

Petermanns geographische Mitteilungen Author: August Petermann, Ernst Behm, Paul Max Harry Langhans, Nikolaus Creutzburg, Hermann Haack

Petermanns geographische Mitteilungen Author: August Petermann, Ernst Behm, Paul Max Harry Langhans, Nikolaus Creutzburg, Hermann Haack: "2 Die Vertheilung der V alkerstämme und deren Gruppen in der Österreichischen Monarchie Sprachgrenzen und Sprachinseln sammt einer xtatt tiitch ethnographischen Übersicht Abgedruckt aus dem ersten Bande der Ethnographie der Osterr Monarchie reut Karl Freiherrn ron Czoernig Wien 1856 Mit einer Karte "

Petermanns geographische Mitteilungen Author: August Petermann, Ernst Behm, Paul Max Harry Langhans, Nikolaus Creutzburg, Hermann Haack

Petermanns geographische Mitteilungen Author: August Petermann, Ernst Behm, Paul Max Harry Langhans, Nikolaus Creutzburg, Hermann Haack: "2 Die Vertheilung der V alkerstämme und deren Gruppen in der Österreichischen Monarchie Sprachgrenzen und Sprachinseln sammt einer xtatt tiitch ethnographischen Übersicht Abgedruckt aus dem ersten Bande der Ethnographie der Osterr Monarchie reut Karl Freiherrn ron Czoernig Wien 1856 Mit einer Karte"

Cashubian - Kaschubische Sprache - Kaszëbizna

Cybulski Marek, Wosiak-Śliwa Róża, 2001, Ùczimë sã pò kaszëbskù. Książka pomocnicza dla klas starszych, Oficyna Czec oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk.

Saturday, March 1, 2008

New Polish word (from Upper Silesia): hajlować, hajlowanie

1) ONR nie "hajluje"

żbik; 2008-02-29, ostatnia aktualizacja 2008-02-29 10:52
Sąd rejonowy w Strzelcach Opolskich umorzył dziś postępowanie karne przeciwko trzem członkom brzeskiego stowarzyszenia Obozu Narodowo -Radykalnego, uznając, że gest jaki wykonywali podczas obchodów rocznicy trzeciego Powstania Śląskiego nie był faszystowskim hajlowaniem tylko rzymskim salutem.
SOURCE 1

2) Opinie o orzeczeniu ws. hajlowania

not. jon, żbik
2008-02-29, ostatnia aktualizacja 2008-02-29 19:23
[plus] FASZYSTOIDALNY, adj

Prof. Władysław Bartoszewski, więzień Auschwitz:

Otóż każdy objaw ślepoty czy półślepoty na zagrożenia faszystoidalne jest groźny i budzi mój wielki niepokój. Mało który naród przeżył tyle co my, więc i uwrażliwienie powinno być większe niż gdzieś indziej.
SOURCE 2

3) Czy można przymknąć oczy na hajlowanie?

not. żbik
2008-02-29, ostatnia aktualizacja 2008-02-29 19:21
- A tutaj, proszę. Głupi wybryk dorosłych ludzi. Ten jeden wygłup i to orzeczenie sądu niweczą moją pracę, a ja nie po to przecież jeżdżę po świecie i opowiadam o tym, czym w rzeczywistości był faszyzm, by akceptowano zdarzenia takie jak hajlowanie. Sam fakt, że ktoś mógł podjąć decyzję, że to nie było faszystowskie pozdrowienie, był obrzydliwy. Z drugiej strony bardzo niebezpieczny. Bo właśnie z takich wybryków, młodzieńczych głupot, rodzi się faszyzm - podkreśla więzień Auschwitz.
SOURCE 3