Sunday, June 29, 2008

New Polish Words

wygodnik
(Katarzyna Wiśniewska, Jan Turnau: Czy przeciętny polski ksiądz to zarobiony sługa Boga i ludzi, czy raczej leń i wygodnik? Mówiąc inaczej, jaki jest przeciętny poziom duchowy polskiego kapłana?; http://wyborcza.pl/1,76498,5333754,O_wyzszosci_pasterza_nad_pastuchem.html)

oględzinowany
komputery były oględzinowane -- Mariusz Kamiński, szef CBA, przed komisją śledczą

Saturday, June 21, 2008

Postmodernismus


Postmodernismus

Cf. Julian Tuwim, Zosia Samosia

"A jak zapytać Zosi, ile jest dwa razy dwa: osiem"
Posted by Picasa

European Charter for Regional or Minority Languages

European Charter for Regional or Minority Languages in Polish Sejm (Parliament)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

USTAWA

z dnia 13 czerwca 2008 r.

o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych,

sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.

Art. 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji

Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w

Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

/ - / Bronisław Komorowski

http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/427_u/$file/427_u.pdfKashubian language is protect:

Język kaszubski pod ochroną

Krzysztof Katka
2008-06-20, ostatnia aktualizacja 2008-06-20 20:09
http://miasta.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,5335100,Jezyk_kaszubski_pod_ochrona.html?skad=rss

Tuesday, June 17, 2008

To nie jest św. Barbara


To nie jest św. Barbara
Posted by Picasa

Władza normatywistów


Władza normatywistów nie sięga dalej niż zasięg ich kompetencji służbowych lub możności wywierania bezpośredniego wpływu na decyzje.
Zdaje się, że nazwa "klub-kawiarnia", która miała być lepsza i bardziej poprawna niż rozpowszechniona klubokawiarnia, tak przynajmniej pisał prof. Witold Doroszewski, istnieje tylko w pałacu Kazimierzowskim, siedzibie rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
Będę wdzięczny za zdjęcie udowadniające istnienie jeszcze gdziekolwiek w Polsce klubów-kawiarń.
Posted by Picasa

Demonstracja


Demonstracja
Posted by Picasa

Marx Engels Lenin Stalin


Marx Engels Lenin Stalin
Stalin zaklajstrowany, ale miejsce po nim / na niego pozostało
Warszawa Varsovia Warsaw Varsovie Warschau
Pałac Kultury i Nauki (im. Józefa Stalina)
Budowany nie tylko przez robotników radzieckich, ale i więźniów z Górnego Śląska
Posted by Picasa

Universitas Varsoviensis

Universitas Varsoviensis
2008
godność pracownika
godność uczonego
protest płacowy
Solidarność - mit i teraźniejszość

Apel do premiera Donalda Tuska

Szkolnictwo Wyższe czeka na obiecane znaczące podwyżki płac
Posted by Picasa

Universitas Varsoviensis


Universitas Varsoviensis
Uniwersytet Warszawski
1968 1981
freedom libertas autonomia
nonkonformizm

Cyprian Norwid
Nie trzeba kłaniać się okolicznościom
A prawdom kazać, by za drzwiami stały
Posted by Picasa

Sunday, June 15, 2008

New Iconography?

n

New iconography or new Middle Ages or new naivism?
Theotokos Theotókos
Matka Boża
Sancta Dei Genitrix
Bogurodzica
Bogorodica

Place: Zielenice, Poland

Katolickie pisanie ikon?
Miniatura średniowieczna
Dogma pauperum?
Icon Icona Ikona Eikon
Doctrina christiana (mariana)
Posted by Picasa

Zielenice

Zielenice, pow. proszowicki (proszowski; Proszowice), woj. małopolskie (Kraków)
Kalwaria Zielenicka
Posted by Picasa

Kura
Posted by Picasa

Friday, June 13, 2008

Kraków


Kraków
ul. Czapskich / Piłsudskiego (Manifestu Lipcowego, Wolska)
Dom Emeryka Hutten-Czapskiego
Posted by Picasa

Tuesday, June 10, 2008

Sunday, June 8, 2008

Kraków Cracow Krakow - ul. Studencka 5

Kraków Cracow Krakow - ul. Studencka 5

Modlitwa poranna Kiedy ranne


Modlitwa poranna
Kiedy ranne wstają zorze
Franciszek Karpiński

Leksyka polska - rejestr - sprzecznomowność


Uwagi Patryoty Austryackiego nad niektóremi artikułami Gazet Zagranicznych
Angełłowicz 1809: 10

Sprzecznomowność

Biblioteka warszawska - Wynik z Google Books

1847
121 jest sprzecznomowność, bo powiedziano, że „kiedy ludzie nie to, co jest najlepszern w ich przekonaniu nazywają Bogiem swoim, ale co ich zadziwia lub ...
books.google.pl/books?id=LMkDAAAAYAAJ...