Sunday, September 15, 2013

Zmienne granice, także poczucia tożsmaości i przynależności

Odmienne dzieje, na przykład Śląska/Księstwa Cieszyńskiego, sprawiły, że dziś mówienie o nim jako części Górnego Śląska jest na granicy niestosowności, a także wydaje się nieadekwatne do obiektywnie rozpatrywanej rzeczywistości. Tymczasem nieco dawniej, przed wojną śląską, kiedy Śląsk podzielono między Prusy a Austrię, był to fakt podręcznikowy: Vollständige Geographie: Von Böhmen, Oesterreich, Bayern, Francken, Schwaben, Ober-Rhein, Nieder-Rhein, Westphalen, Nieder-Sachsen und Ober-Sachsen, Tom 3 (e-Book Google)(1736 r.)