Wednesday, February 13, 2013

Dewulgaryzacja - 200 lat

200 lat mija i słowo przestaje być wulgarne? Niekiedy bywa i tak.