Thursday, February 26, 2009

Błędy w "poradach ekspertów"

Interpunkcja i ortografia niedobrze świadczą o poziomie wiedzy eksperckiej i umiejętności jej stosowania na stronie: http://savoirvivre.wieszjak.pl/porady-eksperta/86169,Poprawnosc-jezykowa.html

Wednesday, February 25, 2009

Konkurs dla wnikliwych czytelników tekstów wszelkich

Ogłaszam niniejszym konkurs dla wnikliwych czytelników tekstów wszelkich i wszelakich.

1. Gdzie i kiedy powstał ekspresywny przymiotnik zajebisty i pokrewny mu przysłówek zajebiście?
2. Czy da się znaleźć poświadczenie słowa majtki w tekstach prasowych lub literackich sprzed roku 1933?

Zasady:
poświadczenia można umieścić jako komentarz do niniejszego wpisu;
odpowiedzi na postawione wyżej pytania można udzielać oddzielnie;
przewiduje się nagrody.

Tuesday, February 17, 2009

Niemcy w polskich kopalniach - dbałość o komunikacjęBergmännisches Fachwörterbuch Deutsch-Polnisch. Zur Erlernung der deutschen Fachausdrücke für bisher polnisch sprechende Bergleute. Bearbeitet vom Reichsinstitut für Berufsausbildung in Handel und Gewerbe im Einvernehmen mit der Deutschen Arbeitsfront.

----------------------------------------------------
Jakaż ta III Rzesza była zorganizowana.
W moim tonie proszę się nie doszukiwać pochwały nacyzmu.
Leksykograf