Saturday, March 3, 2007

Adolf Fierla

WIATER

Prziskoczył z boku jak holec w putyce,
bo uż na niebie grać zaczły pieróny:
porwoł za strzapy sosne w tej muzyce
i jón wywijać śnią, by tyn szolóny.

Hej! Wywijoł śnią po gorolsku, dziko,
aż zaczło kurzić sie po gróniach całych!
Sóm se był grojkym, sóm se był muzyką

bo świyrki to tam ze strachu skrzipiały!

Aż se odsapnył, prziciągnył opaska,
przisiod na ziymi, rznół sie wgłos po bokach

i wroz z pierónym, co zagrzmioł znienacka
skoczył z gróniami tańcować kozoka.


Source: Dziwy na gróniach, Kraków — Cieszyn 1932
Language: Teschen Silesian