Tuesday, July 13, 2010

Kim był Andrzej Kucharski?

Andrzej Kucharski, który odwiódł Towarzystwo Biblijne w Berlinie od pomysłu wydania Pisma Świętego w przekładzie śląskim?
Cytat ze "Dawnej Polski" Adriana Krzyżanowskiego: