Saturday, July 25, 2009

Artur Czesak, Mowa Górnoślązaków - nowe otwarcie?, 2008

Artur Czesak, Mowa Górnoślązaków - nowe otwarcie?
Katowice, 30.06.2008.

Czesak 2008 Katowice Upload

Tuesday, July 21, 2009

Zawiliński 1919

Obszar zwartej polszczyzny.
Polnisches Sprachgebiet.
Polish Language - Area
Roman Zawiliński, 1919
Posted by Picasa

Sunday, July 19, 2009

Spyra i Piłotek


Zmarły w 1975 roku Antoni Spyra opracował szereg opowiadań napisanych barwną gwarą. Jego
"Kaliwodzino", "Węglarz" czy "Siemianowickie lynie", a także niektóre utwory poetyckie cechuje lapidarność i autentyzm. Niewiele wiemy o "Piłotku", ludowym pisarzu z Łąki zmarłym po wojnie.
Spyra Aleksander, 1981, Kultura ludowa regionu pszczyńskiego, Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna, [s. 121].

Gdzie są teksty tu wymienionych twórców?Where are texts?

Saturday, July 11, 2009

Morawski obszar językowy


Morawski obszar językowy

"Das mährische Sprachgebiet gehört drei Dekanaten des Olmützer
Erzbistums an. Im Dekanat Leobschütz ist die mährische Kirchen-
sprache völlig erloschen, auch in den Dekanaten Hultschin und Katscher
fristet sie ihr Dasein nur als Familiensprache [...]" (Tetzner 1902: 274).

Racibór, Baborów, Głubczyce
Ratibor, Bauerwitz, Leobschütz

http://ia351432.us.archive.org//load_djvu_applet.php?file=3/items/dieslawenindeut00tetzgoog/dieslawenindeut00tetzgoog.djvu
Posted by Picasa