Thursday, February 26, 2009

Błędy w "poradach ekspertów"

Interpunkcja i ortografia niedobrze świadczą o poziomie wiedzy eksperckiej i umiejętności jej stosowania na stronie: http://savoirvivre.wieszjak.pl/porady-eksperta/86169,Poprawnosc-jezykowa.html

No comments: