Saturday, May 28, 2011

Zachodnie granice Polski

W książce Willego Wieczorka Ostoberschlesien kehrt heim Verlag Scherl Berlin 1940 (?) znajduje się mapka zachodnich granic Polski, znaleziona jakoby przez niemieckie oddziały w jednym z biur w Królewskiej Hucie (Chorzów) we wrześniu 1939 r.
Interesujące, jaka polska organizacja lub instytucja takie mapy wydawała.
A może to hitlerowska fałszywka?

No comments: