Monday, May 6, 2013

Dlaczego gwara, zwłaszcza kaszubska (sic!)? Dlaczego jeśli "gwara śląska" to dla szerokiej publiczności "na wesoło". Dobrze i źle.
Również cykliczne spotkanie z badaczem literatury, kultury i języka dr Włodzimierzem Mochem z Instytutu Kulturoznawstwa WSG w Bydgoszczy, kierownikiem Pracowni Regionalistycznej\" - maj, czerwiec oraz październik, listopad 2013 r. Temat: Gwara w literaturze. Byłby to luźny wykład połączony z prezentacją multimedialną. oprócz gwar naszego regionu postaramy się zainteresować również np. gwarę śląską, kresową, góralską, czy kaszubską. Przedstawienie ujętych w formie gwarowej wybranych gatunków literackich (gawęda, bajka, powiastka, powieść, wiersz), za pomocą których stworzono utwory przedstawiające zwyczaje i wszelkie inne zjawiska kultury różnych regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko-pomorskiego (Kujawy, Pałuki, Krajna).
Proponujemy 4 spotkania zatytułowane:
 1 Bajki i inne opowieści pisane gwarą kujawską, pałucką i poznańską - na wesoło
2 Obraz świata w gawędach góralskich
3 Na Śląsku - gwara śląska na wesoło
4 Bydgoskie historie zapisane w regionalnej mowie
http://stowarzyszenie-aspi.pl/aspi/node/216

No comments: