Thursday, May 3, 2007

Lucjan Malinowski


Lucjan Malinowski — father of Polish (and Silesian) dialectology.
Source:
Lucyan Malinowski (1839 — 1898). Wspomnienie pośmiertne (z portretem) przez Hieronima Łopacińskiego, Warszawa 1898

No comments: