Friday, May 4, 2007

Podegrodzie


Source:

Eugeniusz Pawłowski, Gwara podegrodzka wraz z próbą wyznaczenia południowo-zachodniej granicy gwar sądeckich, Wrocław — Kraków 1955.


Eugeniusz Pawłowski

Dialect of Podegrodzie & Nowy Sącz region.

No comments: