Tuesday, July 13, 2010

Kim był Andrzej Kucharski?

Andrzej Kucharski, który odwiódł Towarzystwo Biblijne w Berlinie od pomysłu wydania Pisma Świętego w przekładzie śląskim?
Cytat ze "Dawnej Polski" Adriana Krzyżanowskiego:

2 comments:

Anonymous said...

Filolog i etnograf: http://www.jablonka.pl/content/view/41/33/

Artur Czesak said...

Do połowy XIX wieku, a nawet i później, wielu Słoweńców, którzy nie ulegli germanizacji, uważało się za „chorwackich górali”. Dopiero Polak – filolog Andrzej Kucharski (1795-1862) pierwszy dostrzegł w Słoweńcach odrębną narodowość od Chorwatów. W 1823 roku powierzono mu katedrę „dialektów słowiańskich” na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze tego roku wyjechał w trzyletnią podróż naukową do krajów słowiańskich, która przeciągnęła się do 1830 roku. Będąc w Słowenii badał dialekty słoweńskie i właśnie wtedy, na podstawie zebranego materiału lingwistycznego oraz na podstawie badań stosunków kulturalnych, ekonomicznych i politycznych na Słowenii i Chorwacji, doszedł do przekonania, że Słoweńcy są jeszcze jednym narodem słowiańskim.
http://polonia.pap.net.pl/2007/02/20070203074922.html