Tuesday, August 12, 2008

Potępienie - BBWR 1935 jak PiS 2005-2008


Potępienie - BBWR 1935 jak PiS 2005-2008
Niemoralne jest gwarantowanie praw mniejszościom narodowym?
Jerzy Zientek = Jerzy Ziętek (sanacja -- nacjonalizm -- komunizm)
Posted by Picasa

No comments: