Wednesday, August 13, 2008

Regionalizm - wachterz


Regionalizm - wachterz 'stróż'
Śląsk
"Polonia" 1924
Posted by Picasa

No comments: