Friday, March 21, 2008

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa kaszubska:

Towarzëstwò Lubòtników Pòlsczégò Jãzëka*


*Lubòtnik -- nie ma w KSN Gołąbka.
Jest lubi
éńc.

No comments: