Friday, March 7, 2008

Słownik języka polskiego Author: Samuel Bogumił Linde

Słownik języka polskiego Author: Samuel Bogumił Linde: "Kiedy wicc zbiór ten со do gatunku swoiego iest historyczny nieiako t.i. e daie wiadomosc o kazdym wyrazie w iakim ítanie znaydowat sic dawniéy i dzis sie znayduie czyz wolno byto zbierai cemu tylkowyrazy nowe slowa podlug upodobania tworzyc i skladac Historyk tworzyc osoby i zdarzenia nie historyíj pisze lecz romans zmyslaifjry samo wolnie slowa podobn powoduie sie nierzetelnosri Larno pomnazac liczbe slow sklada nych skleiai c kazde z kazdym koleyno przyimkiem nie о Ц lai c sic zwlaszcza aniña po trzebg ani na brzmienie au na loiczn wartosczt d wyniktego znaczenia Takie sobie za lozywszy zrzódio zbogacenia ifzyka oszpecit zacny Bandtke szacowny z granmatycznéy pracowitosci swóy slownik skladaninq i uszom i wyobrazni wstrçt czyniqca n.p. dobarwiam dobarwiczkuig dobestwiam docecliuic dochrobotywaní docofywam doczopuig do czostnkuiç Wbsnie iak "

Samuel Bogumił Linde krytykuje słownik języka polskiego Jerzego Samuela Bandtkiego. Bandtkie (Georg Bandtke) według niego umieścił zbyt wiele derywatów.
Dyskusja o wadze i roli słownika Bandtkiego nie jest zakończona. Pozytywnie ocenia go Andrzej Bańkowski. Przeciwnicy Bańkowskiego zatem przeciwnie.

No comments: