Sunday, March 2, 2008

Cashubian - Kaschubische Sprache - Kaszëbizna

Cybulski Marek, Wosiak-Śliwa Róża, 2001, Ùczimë sã pò kaszëbskù. Książka pomocnicza dla klas starszych, Oficyna Czec oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk.

No comments: