Thursday, June 5, 2008

Belarus - Heroes

СШ № 4 г. Салігорску Вольга Іванаўна Сянькова і яе намесьніца Алена Іванаўна Семчанкава.
Szkoła średnia w Saligorsku: Wolha Ibanauna Siańkowa i jej zastępczyni Alena Iwanauna Siemczankawa.
Heroizm wyboru zgodnego z sumieniem

No comments: