Friday, June 6, 2008

Warmia Ermland Petrikowski renegatRenegat Petrikowski
Warmia Ermland

Polska Zachodnia (Katowice 1926) 1935-03-17 R.10 nr 75, s. 2


http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=18933&from=&dirids=1


Renegat „Petrikowski”

Na terenie Warmji wykazuje niecodzienną aktywność w niemieckiej ro­bocie „uświadamiającej” wśród ludno­ści polskiej, renegat Petrikowski. Oso­bnik ten wysługuje się Niemcom z gor­liwością, godną lepszej sprawy i pracuje nad utrwaleniem niemczyzny w pol­skich stronach Warmji. Jak donosi polska prasa z Prus Wschodnich, „Petrikowski” jest typowym reprezentanm renegata, który wyparł się swej narodowości, by z kolei zwalczać. Mia­nowicie matka Petrikowskiego do dziś dnia nie umie słowa po niemiecku, oj­ciec zaś, władający tym językiem sła­bo, jest zasłużonym działaczem dla polskości na Warmji!

No comments: