Saturday, June 14, 2008

Kraków


Pub dla Bab
[pab dla bab]
Kraków, ul. Westerplatte.
Bardzo miło.
Posted by Picasa

No comments: