Saturday, June 21, 2008

European Charter for Regional or Minority Languages

European Charter for Regional or Minority Languages in Polish Sejm (Parliament)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

USTAWA

z dnia 13 czerwca 2008 r.

o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych,

sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.

Art. 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji

Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w

Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

/ - / Bronisław Komorowski

http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/427_u/$file/427_u.pdf



Kashubian language is protect:

Język kaszubski pod ochroną

Krzysztof Katka
2008-06-20, ostatnia aktualizacja 2008-06-20 20:09
http://miasta.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,5335100,Jezyk_kaszubski_pod_ochrona.html?skad=rss

No comments: