Tuesday, June 3, 2008

Teologia i filozofia nie są naukami?

Utworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraził zgodę na utworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, jako wspólnej jednostki organizacyjnej działalności podstawowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej, prowadzącej interdyscyplinarne badania naukowe i dydaktykę w zakresie wzajemnych relacji pomiędzy nauką a teologią i filozofią. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych będzie jednostką samofinansującą się.
http://www.aktualnosci.uj.edu.pl/index.php/zycie/pokaz/id/389

No comments: