Sunday, June 8, 2008

Leksyka polska - rejestr - sprzecznomowność


Uwagi Patryoty Austryackiego nad niektóremi artikułami Gazet Zagranicznych
Angełłowicz 1809: 10

Sprzecznomowność

Biblioteka warszawska - Wynik z Google Books

1847
121 jest sprzecznomowność, bo powiedziano, że „kiedy ludzie nie to, co jest najlepszern w ich przekonaniu nazywają Bogiem swoim, ale co ich zadziwia lub ...
books.google.pl/books?id=LMkDAAAAYAAJ...

No comments: