Wednesday, June 4, 2008

Górnoślązacy, pozostańcie przy NiemczechGórnoślązacy, pozostańcie przy Niemczech
Plakat propagandowy, przed plebiscytem

No comments: