Tuesday, June 17, 2008

Universitas Varsoviensis


Universitas Varsoviensis
Uniwersytet Warszawski
1968 1981
freedom libertas autonomia
nonkonformizm

Cyprian Norwid
Nie trzeba kłaniać się okolicznościom
A prawdom kazać, by za drzwiami stały
Posted by Picasa

No comments: