Monday, May 26, 2008

Dialektologie - Georg Wenker - Oberschlesien

23. Wir sind müde und haben Durst, http://www.diwa.info/main.asp]

Prężynka: Są my słabi i chce nął sie pić; (Feleszko 1999: 67); Józefów: Mychmy są słabi i chce noł sie pić (jw.: 68); Żabnik: Sąchmy słabi i chce nął sie pić (jw.: 69); Oracze: My są słabi i chce nam się pić (jw.: 70); Zwiastowice: Mychmy są słabi a chce nam się pić (jw.); Strzeleczki: Mychmy są słabi a mąmy dószt (jw.: 71)

No comments: