Sunday, May 25, 2008

Język Polski,1977: 1 --- OCR quality

SPIS RZECZY zeszytu 1. rocznika LVII

Str.

B. Ostrowska: <> Tadeusza Nowaka .......... 1

I. Szlesiński: W sprawie interpretacji szóstej zwrotki Bogurodzicy ... 7

E. Ostrowska: O kmieciu i wiecu w Bogurodzicy 2. . . * ', . ' . . . 12

J. i W. Twardzikowie: Kłopoty wydawcy staropolskiego tekstu . . * 20

'-..' .Dopisek-S. Urbańczyka-.. . ......... \. .....'24

Ms Karpiuk: Twarzyjan-nie" był Flormnenń ' . ....'........ 25

. Dopisek J. S. .,.....'.■„.'.... '. ■.'.-'. . . . '"80

I. Źwakr Ze., studiów nad Kalepinem, .............. ._ , 31

A. Żurek: Z dziejów polskiej frazeologii: ... ^.- ......... . 36

1. Bić na odlew .■,._....•■......,....■.•. 36

2. Zażyć z mańki ..................'. 38

- 3. Sprawić gorącą łaźnię ..._.........'.«>....... 40

Dopisek S. Urbańczyka . .........,..,...'. 42

J. Brzeziński: Wyznaczniki językowostylistyezne wczesnych sielanek

'. i erotyków Kazimierza Brodzińskiego. ..',....... . ■ -43

Teksty gwarowe. 53. M. Brzezinowa* Teksty gwarowe z Suchej Beskidz­
kiej ..■.........•,...".....■! .'.■'.:■-. . . .■;..
51

M. Kyrpaezewas 25 lat czasopisma Byłgarski ezik •••.....••.•• 55

Z, Brocki: Dwie uwagi w-sprawie egzommów ...;.-.'......,,.... 57

Dopisek Kedakeji . ....".•...„■............................................................... 61

Z, Leszczyński; Pożyteczna inicjatywa Białoruskiego Instytutu Mowoznawstwa 61

Becenzje i sprawozdania:

D. Moszyńska. Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staro-

polszczyznie, przez J. Safarewicza ............. 64

Z. Kurzowa, Elementy kresowe w języku powieści powojennej, przez

B. Dunaja . . . ......................................................................................... 67

S. Bielikowicz, Wincuk gada, przez Z. Kurzową ....... 71

Zasady pisowni kaszubskiej, przez H. Popowską-Taborską ... 76

Odpowiedzi Redakoji:

543. Kościelnictwo przez M. Kucałę .............. 80

Komunikat.................................................................................................................. 80

No comments: