Wednesday, May 21, 2008

Rev. Muthmann about Language


Source: Książnica Cieszyńska

Rev. Muthmann about Language

Pastor Muthmann, Wierność Bogu i Cesarzowi

Sposob pisania megi albo Stylus lekka jest polszczyzna niekiedy według zwykłości teraźniejszych Słuchaczow moich accomodowana, bo nie uszom piszę, ale sercu
Posted by Picasa

No comments: