Tuesday, May 27, 2008

Śląsk - dialekt - gwara - izoleksy


Alfred Zaręba 1988 [1978]: 136
Schematyczna mapa izoleks śląskich

Wortgeographie.
Schlesien.
Posted by Picasa

No comments: