Wednesday, May 21, 2008

Silesian-German-Polish Interference

Ks. radca Leon Kara urodził się 11 kwietnia 1905 r w Walcach, wyświęcony został 29 czerwca 1934 r. we Wrocławiu. Po wojnie był duszpasterzem w Radawiu (1945-1948), Grudyni i ex cur. w Dziećmarowie (1948-1950), Kierpniu (1950-1958) oraz w Mochowie - Paulinach (1958-1978). W 1978 roku przeszedł na emeryturę.

Source: Gazeta Wyborcza

Ksiądz radca = ???

No comments: