Wednesday, May 14, 2008

Przełomy mentalne

Silesia - Silesian language (dialect, regional language)
breakthrough

Tambor Jolanta, 2001, Na Śląsku po śląsku?, [w:] Śląsk literacki. Materiały V sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 8—9 listopada 2000, pod red. Mariana Kisiela, Barbary Morcinek-Cudak i Tomasza M. Głogowskiego, Pallas Silesia, Katowice, s. 193 – 200.

No comments: