Wednesday, May 21, 2008

Ligoń i Korfanty


Stanisław Ligoń (Karlik z Kocyndra) w 1928 rysował prorządowe propagandowe ulotki, zwłaszcza przeciwko Wojciechowi Korfantemu. Tu zamieszczona nosi tytuł Prorok Krowanty.
Nationalizm contra regionalizm?

Source: ŚBC
Posted by Picasa

No comments: