Wednesday, May 28, 2008

Przyjaciel ludu, czyli, Tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości

Przyjaciel ludu, czyli, Tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości: "We wzgledzie jezyka Rusin jest przejecient г mowy polskiej do rossyjskiéj W kazdym in nym wzgledzie Rusin do polskiej indywidualnosci wytacznie sic zbliza Przybywajccy z zachodnich slron cudzoziemiec nie uraiejacy dostrzedz roz nicy jczyków zawsze Rusina za polskiego chlo pa uwaza Podroziijijcy nawet Rpssyanie gdy przez polskie kraje przejezdzaja widzac Rusina we wszystkie m odmiennego od wioecian rossyj skich Pol s kirn chtopem go nazywaja Ma istotnie Rusin wieksza czesé rysów charak terystycznych wloscianina polskiego Obcym mu jest wszelki rodzaj przemystu nie czuje po pedu do zarobku nie myáli o przysztosci nie yje tylko w obecnej chwili a ile razy pozbe dzie sie pracy do ktorej go albo przemoc albo najgwaitowmejsza potrzeba zmusza jedyna jego cozkosza jest przebywanie w karczmie i zapija nie sie vodka Ту mu yd karczmarz szatansk"

Rusini prawie jak Polacy

No comments: