Tuesday, May 6, 2008

Władysław Moes


Władysław Moes
1900 - 1986
Akcja Zaolzie
Udórz Loc. w Udorzu
Strzelec
KSM
Posted by Picasa

No comments: