Thursday, July 24, 2008

Antoni Furdal o idei regionalizacji

"[...] dalsze wzmacnianie idei regionów, a zwłaszcza ich sztuczne tworzenie, wynikające nie z naszych tradycji, jest sprzeczne z przyszłością Polski w ramach Unii Europejskiej".
Furdal Antoni, 2003, Jak być Polakiem w Unii Europejskiej, Atla 2, Wrocław, s. 215.

No comments: