Monday, July 21, 2008

Tartu - Dorpat - Estonia - Jan Baudouin de Courtenay


Tartu - Dorpat - Estonia -
Jan Baudouin de Courtenay w tym domu mieszkał i prowadził wykład monograficzny o dialektach rezjańskich.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Niecis%C5%82aw_Baudouin_de_Courtenay
Rosyjska Wikipedia
Angielska Wikipedia
Posted by Picasa

No comments: