Thursday, July 17, 2008

leksyka - fleksja


radjo-radjów-
Gość Niedzielny 1927

personał (dziś: personel)

Posted by Picasa

No comments: