Monday, July 21, 2008

Historia polonicae linguae

Imiesłowy w historii języka polskiego
bywszy
Moneta 1786: 361

No comments: