Friday, July 4, 2008

Sławianin

Sławianin: "Dawn autorowie nasi wszçdzie piszc Slazho Slezah pózniéj dopiéro hraj SlíizKicm mieszkaáców Slazakami pisac zaczçto Gay jednah nazwa Ivi aju i tiarodu od rzéki Slezy w narzeczu lia zkiem 1 ç znaczacéj wziçta k tora w okolicy Wrociawia okoto gory Soboty Zoptenbergj plynie czego w Naruszewicza Hist Polsk i Przyjacielu Ludu mamy dowody zdaje sic przeto wla sciwiéj etymologicznéj i dawiiîëj u ñas uEywanéj trzymac sic pi sown "
Ślęza = łza?

No comments: