Sunday, July 6, 2008

Końskie - wypisy z ksiąg różnych

Domy i dwory przy tém opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki: łażni i kąpieli; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów i karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i ró̇znych obyczajowych szczegł́lów Author: Łukasz Gołębiowski: "Długo karety sprowadzano tylko z Gdańska iz Leszna stelmachy i siodlarze po innych miastach nie robili nowych tylko naprawiali stare Karet uzywali sami tylko wielcy panowie raz sprowadzonych nie odmieniali aż do całkowitego ich zepsucia Gdy kazdy niema szlachcic o jednej wiosce dla zony przynajmniej i córek chciał miec powoz kryty lub półkryty zagęścili się fabrykańci pojazdów Stamsław Ponia towski woiewoda mazowiecki osadził niemi Zaleszczyki miasto na Ukrainie Jan Małachowski kanclerz WR Końskie w sandom"

Domy i dwory przy tém opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki: łażni i kąpieli; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów i karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i ró̇znych obyczajowych szczegł́lów Author: Łukasz Gołębiowski: "Długo karety sprowadzano tylko z Gdańska iz Leszna stelmachy i siodlarze po innych miastach nie robili nowych tylko naprawiali stare Karet uzywali sami tylko wielcy panowie raz sprowadzonych nie odmieniali aż do całkowitego ich zepsucia Gdy kazdy niema szlachcic o jednej wiosce dla zony przynajmniej i córek chciał miec powoz kryty lub półkryty zagęścili się fabrykańci pojazdów Stamsław Ponia towski woiewoda mazowiecki osadził niemi Zaleszczyki miasto na Ukrainie Jan Małachowski kanclerz WR Końskie w sandomierskiem tem bardziej ze kuźnice tam załozył I w innych miejscach zaczęto robic powozy a mianowicie w Warszawie"

No comments: