Friday, July 25, 2008

Dialekt kaszubski A.D. 2008

Współczesna polszczyzna - wraz z językiem czeskim, słowackim, pomorskim (dialekt kaszubski), dolnołużyckim, górnołużyckim oraz wymarłym połabskim - należy do grupy języków zachodniosłowiańskich. Według różnych szacunków, języka Adama Mickiewicza używa od 50 mln do 52 mln ludzi na całym świecie.
Praindoeuropejski, słowiański, polski
2008-07-24, 12:17

No comments: