Thursday, July 17, 2008

Antysemityzm?


Światowa Unia Antyżydowska
Union Antijudaique Universelle
Gość Niedzielny 1934
Posted by Picasa

No comments: