Saturday, July 19, 2008

Śledzikowanie - gwara podlaska

"W ubiegłą niedzielę w Strękowej Górze na Podlasiu odsłonięto pomnik Śledzia. Półtorametrowa drewniana rzeźba ustawiona na kamiennym cokole ma promować... lokalną gwarę. – Białostocczyzna słynie ze „śpiewnej mowy” polegającej na zmiękczaniu głosek, zwanej śledzikowaniem. Ta gwara powoli zanika, a niektórzy się nawet jej wstydzą. Postawiliśmy pomnik, bo chcemy ją nie tylko upamiętnić, ale z naszego śledzia uczynić znak rozpoznawczy – tłumaczy Agnieszka Maszkowska z Organizacji Turystycznej „Brama na bagna”."
http://rp.pl/artykul/164287.html

2) wypowiedź pseudonaukowa, nie niosąca zbyt wiele informacji; bez ilustracji dźwiękowej metajęzykowa informacja niewiele wnosi; czekamy na nagrania śledzikowania:

Śledzikowanie, czyli tzw. miękka wymowa, jest charakterystyczne dla gwary Białostocczyzny i Podlasia. Polega na zmiękczaniu i przeciąganiu niektórych głosek oraz podwyższaniu akcentacji, szczególnie końcowych partii wyrazów, przez co wymowa zyskuje specyficzną "melodię".
http://wiadomosci.onet.pl/1783737,11,w_strekowej_gorze_promowano_sledzikowanie,item.html

1 comment:

Anonymous said...

Tak, pewnie tak jest