Thursday, July 24, 2008

Mówienie własnym językiem zachowaniem osobliwym

Znowu ćwiczenie z krytycznej analizy dyskursu.
1. Idea regionalizacji contra silne państwa narodowe.
2. Kwestionowanie (?) roli języka państwowego.
3. Dialekt / język wenecki.

"Podczas obrad nie brakowało osobliwego zachowania ze strony senatorów Ligi. Jeden z nich wygłosił przemówienie w dialekcie weneckim, by podkreślić przywiązanie do idei niezależnych regionów."
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Wloski-senat-ratyfikowal-Traktat-Lizbonski,wid,10185455,wiadomosc.html

No comments: