Monday, July 21, 2008

Gwary mniejszości narodowych

Dialects of national and religious minorities in Poland.
-------------------------------------------------------
Główną ideą szlaku jest jednak, by oprócz dbania o budownictwo drewniane, chronić i promować bogactwo kulturowe tego regionu: ginące zawody, gwary mniejszości narodowych i religijnych, zwyczaje. Dlatego urząd marszałkowski w kolejnych latach będzie dotował wydarzenia kulturalne, imprezy folklorystyczne i projekty dokumentacyjne odbywające się na trasie szlaku.
Source

No comments: