Tuesday, July 1, 2008

Infułat Ferdynand Machay z Jabłonki na Orawie


Infułat Ferdynand Machay z Jabłonki na Orawie (1889-1967).
Tablica pamiątkowa na murze otaczającym kościół Najświętszego Salwatora (Kraków-Salwator)
Posted by Picasa

No comments: